Feldenkrais voor senioren

Kwiek en soepel

Sint kreeg te horen, via zijn bode,
dat u gymt volgens een bepaalde methode.
Feldenkrais, zo heet het om precies te zijn.
Het brengt verlichting bij ongemak en pijn.
Voor senioren is het uitermate geschikt.
Vandaar dat u vaak een lesje meepikt.
Stijve ledematen worden weer soepel.
Straks springt u kwiek door een hoepel!
Maar ook wanneer dat niet gebeurd,
wordt u met een cadeautje opgefleurd.
Verder wil Sint u er graag op wijzen
dat hij ook doet aan Feldenkraisen!

Copyright © 2009 www.de-rijmpiet.nl

This entry was posted in Algemeen and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *