Deejay (2)

Makkers, staakt uw wild geraas!

Sint ging naar … (naam van discotheek invullen) in cognito.
Zelfs Piet herkent hem toch niet zo.
Hij zag jou daar staan in een hokkie,
want jij bent de discjockey!
Je had veel plezier, dat zag Sint meteen.
Daarna keek hij goed om zich heen.
Iedereen was aan het dansen en swingen.
Sint begon spontaan te zingen:
“Makkers staakt uw wild geraas!”
Ach, hij is niets gewend, die ouwe baas.
De enorme hoeveelheid decibellen
waren zijn oren aan het kwellen.
Dus hij ging maar snel naar buiten,
voordat z’n oren begonnen te tuiten.
Dat jij plezier hebt, zegt hem genoeg.
Hier is het cadeau waar je om vroeg.

Copyright © 2005 www.de-rijmpiet.nl

This entry was posted in Persoon and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *