Voorwaarden voor de Sinterklaasgedichten wedstrijd 2013

  1. Het gedicht dient door jezelf geschreven te zijn en niet gekopieerd van een andere website.
  2. Het gedicht mag geen onwelvoeglijke woorden bevatten, zoals scheldwoorden, vloeken, schuttingwoorden.
  3. Gedichten mogen, zonder opgave van reden, worden geweigerd door De Rijmpiet.
  4. Er mogen meerdere gedichten per persoon worden ingezonden.
  5. Je emailadres wordt nooit op de site gezet en zal niet worden misbruikt voor commerciële doeleinden. Na de wedstrijd worden alle emailadressen binnen een maand uit ons bestand verwijderd.
  6. Door het inzenden van een gedicht ga je ermee akkoord dat het op de Rijmpietsite geplaatst wordt.
  7. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
  8. De uitslag wordt bekend gemaakt via Twitter, Facebook en per e-mail. De prijswinnars krijgen drie maanden de tijd om te reageren. Indien niet binnen drie maanden gereageerd wordt door de prijswinnaars vervalt de prijs.

Copyright © 2013 www.de-rijmpiet.nl

This entry was posted in 2013, Wedstrijd and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *