Choker

Rijmelarij

Sint stond op het balkon, want hij is stiekem een roker,
keek peinzend naar de bladeren. Wat waren ze mooi oker!
De herfst kwam zo abrupt dit jaar, het trof hem als een moker.
O jee, daar komt Hoofdpiet aan, dat is zo’n nare stoker!
Waar zit die op te broeien? Wat zit er in z’n koker?
Hij kwam Sint iets verklappen: “De Pieten spelen poker!”
Sint haalde z’n schouders op en Hoofdpiet stond voor joker.
Wat is de clue van dit gedicht? Ach, Rijmpiet is zo’n (op z’n Engels) “joker”,
voor jou maakte hij dit gedicht met rijmwoorden op “choker”.

Copyright © 2016 www.de-rijmpiet.nl

This entry was posted in Cadeau and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *